ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Развојноистраживачки пројекат Унапређивање праксе предшколског васпитања и образовања кроз грађење заједнице учења наставника и васпитача 142-451-2186/2022-02/1 (2022)

Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност определио је финансијску подршку (решењем број: 142-451-2186/2022-02/1) на основу Јавног конкурса за финансирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија с територије АП Војводине у 2022. години.

Руководилац пројекта: др Дејан Савичевић, професор, директор
Циљ пројекта: Истраживање и унапређивањеквалитета реалног програмавртића у контексту Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета и креираљње импликација за унапређивање квалитета иницијалног образовања васпитача у складу са потребама праксе.

Реализатори пројекта: професори др Дејан Савичевић, др Мирјана Николић, др Марта Дедај, др Гордана Степић, др Исидора Кораћ, Милијана Лазаревић, МА и Ивана Димитријевић, МА.

Трајање пројекта: април – септембар 2022. год.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Васпитач деце предшколског узраста (Студије на даљину)
 • Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)
 • Струковна медицинска сестра
 • Софтверско инжењерство
 • Пословна економија
 • Струковни мастер васпитач
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица