ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

Распоред консултација

Распоред консултација на студијском програму Васпитач деце предшколског узраста на даљину (ДЛ) 23.03.2023.

Наставник

Предмет

Време

Година студија

Датум

 

Др Исидора Кораћ

 

МА

Милијана Лазаревић

 

Методика ВОР-а

 

11:00

 

Друга

 

23.03.2024.

Предшколска педагогија

12:00

Прва

23.03.2024

Професионални развој васпитача

13:00

Трећа

23.03.2024.

 

Др Дејан Савичевић

 

МА

Александар Милетић

Физичко и здравствено васпитање

 

10:00

 

Прва

 

23.03.2024.

Комуникација покретом

11:00

Прва

23.03.2024.

 

Др Милица Ничић

Управљање

финансијама у образовању

 

12:00

 

Трећа

 

23.03.2024.

Др Синиша Максимовић

Дечја антропологија

10:30

Прва

 

23.03.2024.

Хигијена и екологија

11:30

Трећа

23.03.2024.

МА Јасмина Дамњановић

Методика упознавања околине

10:00

Друга

23.03.2024.

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Струковни пословни информатичар
 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Струковна медицинска сестра
 • Струковни мастер васпитач
 • Мастер струковни пословни информатичар
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица