ПРОЈЕКТИ

  1. Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача

  2. Развијање и унапређење интерперсоналних вештина студената будућих васпитача

  3. Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ – ФинПис

  4. Унапређење наставе из области финансија на високим стуковним школама употребом наменских софтвера

  5. Унапређивање комуникацијских вештина студената и наставника у иницијалном образовању васпитача

Visits: 310