ПРОЈЕКТИ

Spread the love

2020 – ГОДИНА

Пројекат Студентско позористе

Унапређивање комуникацијских вештина студената и наставника у иницијалном образовању васпитача

2019 – ГОДИНА

Унапређење наставе из области финансија на високим стуковним школама употребом наменских софтвера

2018 – ГОДИНА

Развијање и унапређење интерперсоналних вештина студената будућих васпитача

2017 – ГОДИНА

Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ – ФинПис

Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача