ВШССВПИ – Сирмијум

Змај Јовина 29, Сремска Митровица Тел: 022-621-864

ПРОЈЕКТИ

2022 – ГОДИНА

Развојноистраживачки пројекат

Унапређивање праксе предшколског васпитања и образовања кроз грађење заједнице учења наставника и васпитача

 

2020 – ГОДИНА

Пројекат Студентско позористе

Унапређивање комуникацијских вештина студената и наставника у иницијалном образовању васпитача

 

2019 – ГОДИНА

Унапређење наставе из области финансија на високим стуковним школама употребом наменских софтвера

 

2018 – ГОДИНА

Развијање и унапређење интерперсоналних вештина студената будућих васпитача

 

2017 – ГОДИНА

Пилот-пројекат „Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије“ – ФинПис

Развијање и евалуација модела пројектног учења у иницијалном образовању васпитача

Змај Јовина 29
Сремска Митровица

ПИБ: 100789948
Матични број: 08015813
Текући рачун: 840-1001666-93

Тел: 022/621-864
Факс: 022/621-864
sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА:

Корисни линкови

 • Васпитач деце предшколског узраста
 • Васпитач деце предшколског узраста (Студије на даљину)
 • Васпитач деце предшколског узраста (ЈВС Чачак)
 • Струковна медицинска сестра
 • Софтверско инжењерство
 • Пословна економија
 • Струковни мастер васпитач
 • Распоред предавања
 • Наставно особље

Радно време

 • Библиотека: 07:00 – 15:00h
 • Скриптарница: 07:00 – 15:00h
 • Студентска служба: 07:00 – 15:00h
 • Секретаријат: 07:00 – 15:00h
 • Рачуноводство: 07:00 – 15:00h

©2024. ВШССВПИ – Сирмијум, Сремска Митровица